Kulturni bazar v regiji

Objavljeno 20.11.2017
Slovensko narodno gledališče Maribor

V sredo, 29. novembra 2017, bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor potekal prvi Kulturni bazar v regiji. Z njim želimo celotni slovenski strokovni javnosti bolje predstaviti kulturne ustanove, ki delujejo v naši širši regiji, hkrati pa strokovnim delavcem v regiji približati še nacionalne in mednarodne primere dobrih praks.

Strokovno usposabljanje namenjamo: strokovnim delavcem na področjih vzgoje in izobraževanja (vrtcev, osnovnih in srednjih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šol, dijaških domov, ljudskih univerz, ZRSŠ, CPI, ACS, CŠOD ipd.), strokovnim delavcem iz kulture in kulturnim ustvarjalcem, strokovnim delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujete kulturnovzgojne vsebine, načrtovalcem politik in strokovnim delavcem na pristojnih ministrstvih in v državnih ustanovah, ki na različnih področjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino, načrtovalcem politik in strokovnim delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti, strokovnim delavcem in študentom različnih fakultet in akademij, vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.

Udeležba na strokovnem usposabljanju je brezplačna, obvezna pa je e-prijava, ki jo morate poslati čim prej, najpozneje pa do 22. novembra 2017.